.

Polityka Prywatności

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony jest VENA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535941; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 20 000,00 ZŁ; NIP: 5423241676; REGON: 360361288; adres poczty elektronicznej: biuro@vena-bielizna.pl, numer telefonu kontaktowego:  +48 85 732 60 77.

1.2.Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej: RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w związku z nawiązaniem współpracy.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości składania zamówień. Dane osobowe przewarzane w tym celu przechowywane będą przez okres 6 lat.

2.2.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przewarzane w tym celu przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania przyczyny biznesowej.

2.2.3. Prowadzenie Konta Klienta – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości prowadzenia konta i składania za jego pośrednictwem zamówień.

2.2.4. Gromadzenie  informacji związanych z korzystaniem ze strony przez użytkownika (pliki Cookie) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – a dokładnie w celu: utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dostosowania i optymalizacji strony do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron strony, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania strony.

2.2.5. Zbieranie opinii związanych z jakością obsługi oraz dostarczanego towaru – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane przetwarzane w tym zakresie przetwarzane będą do ustania przyczyny biznesowej lub do wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: biuro@vena-bielizna.pl;

2.2.6. Marketing produktów lub usług partnerów Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przewarzane w tym celu przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania przyczyny biznesowej.

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych: przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, dostawca hostingu strony internetowej, firma świadcząca na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych, serwisy obsługujące opinie klientów, partnerzy biznesowi Administratora.

  1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, na telefonie– w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w systemie B2B i pokazywania, że są zalogowani; zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do systemu B2B; dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony; prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez B2B z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

  1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

4.3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

  1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony vena-bielizna.pl oraz strony vena.leob2b.pl.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, a w szczególności zabezpiecza zbiory danych przed nieuprawnionym dostępem poprzez podanie indywidualnego loginu i hasła.

 

Close Menu
×
×

Koszyk