Wybór oferenta w ramach zapytania ofertowego z dnia 22.11.2017

Wybór oferenta z dnia 07.12.2017

Do realizacji przedmiotu zapytania z dnia 22.11.2017 dotyczącego projektu pt.: ” Promocja oraz internacjonalizacja produktów firmy Vena Sp. z o.o. na nowych rynkach perspektywicznych w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand nr projektu POIR.03.03.03-20-0003/17 wybrano firmę Acuarius Consulting Ziemowit Ekiert, która otrzymała najwyższą ilośc punktów oraz spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej.

Informacja o wyborze oferenta

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu
×
×

Koszyk