Licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zdjęć marki VENA

Szanowni Państwo,

w związku z wieloma naruszeniami  licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zdjęć marki Vena oraz Let’s Duck informujemy, iż każda firma, która wykorzystuje nasze zdjęcia na swoich stronach internetowych powinna posiadać podpisaną umowę z naszą firmą. Dodatkowo podpisanie licencji w ramach jednej firmy nie upoważnia tej firmy do przekazywania osobom trzecim możliwości do korzystania z Utworów (zdjęć) za wyjątkiem indywidualnych umów.

Pragniemy również zwrócić uwagę, iż podpisanie z naszą firmą umowy licencyjnej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zdjęć nie zawiera pozwolenia do wykorzystywania tych zdjęć na portalu aukcyjnym allegro.pl. Informujemy również, że podpisana umowa licencyjna jest zawierana na czas określony.

Zapis umowy licencyjnej:  „Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich do Utworów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na polach eksploatacji w zakresie rozpowszechniania Utworów poprzez ich wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na plakatach, stendach sklepowych lub wydrukach wielkoformatowych, a także umieszczenia utrwalonych Utworów na indywidualnej stronie internetowej Licencjobiorcy, oraz na jego koncie prowadzonym przez portal Facebook, Instagram.  Licencja nie dotyczy portalu aukcyjnego allegro.pl.”

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie się do zapisów licencji i korzystania z niej w sposób zgodny z powyższymi postanowieniami.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu
×
×

Koszyk