Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. Promocja oraz internacjonalizacja produktów firmy Vena Sp. z o.o. na nowych rynkach perspektywicznych.’’ w ramach dofinasowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand nr projektu POIR.03.03.03-20-0003/17, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację wskazanych zadań.

Zapytanie ofertowe do pobrania: Zapytanie ofertowe – usługa doradcza

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu
×
×

Koszyk